"PLETEX" - OGRADNI SUSTAVI
"PLETEX" - OGRADNI SUSTAVI
 Početna > Katalog > TUBOUNIVERS STUPIĆI
   TUBOUNIVERS STUPIĆI
STUPIĆI I POTRPORE
TUBOUNIVERS STUPIĆI


kućanstvo industrija poljoprivreda
Stupići TUBOUNIVERS se upotrebljavaju za montažu laganih varenih mreža, ukrasnIh pletiva DEKOR i za univerzalna pletiva. Isporučujemo dvije vrste TUBOUNIVERS stupića: vrućecinčani (450gr/m2) te pocinčani + plastificirani u zelenoj boji. Glavna odlika stupića TUBOUNIVERS su brza i lagana montaža.

TUBOUNIVERS STUPIĆI  
dužina
(cm)
visina ograde
(cm)
o
(mm)
masa
(kg)
150 80-100 32 1,7
175 125 38 2,4
200 150 38 2,7
230 180 38 3,1
260 200 48 4,5
250 200 48 5,2
+
TUBOUNIVERS POTPORE 
150 100-125 32 1,7
175 125-150 38 2,4
200 150-180 38 2,7
230 180-200 38 3,1
260 200-220 48 4,5