"PLETEX" - OGRADNI SUSTAVI
"PLETEX" - OGRADNI SUSTAVI
 Početna > Katalog > MULTISTRADA
   MULTISTRADA
MREŽE I PLETIVA ZA POLJOPRIVREDU
MULTISTRADA


kućanstvo industrija poljoprivreda
MULTISTRADA je varena mreža, koja se upotrebljava za ograđivanje velikih površina kao što su pašnjaci, uzgajališta divljači, vodocrpilišta, infrastrukturnih objekata (autoceste i sl.). Za tu mrežu karakteristično je da veličina otvora raste od donjeg prema gornjem rubu mreže. Antikorozivna zaštita je izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja ili kombinacije vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja.

MULTISTRADA ZN rola 25 m
visina
(cm)
otvor oka
(mm)
o žice
(mm)
masa
(kg)
100 150 1,80 20
155 150 1,80 25
200 150 2,00 39

+
MULTISTRADA ZN + PVCrola 25 m
visina
(cm)
otvor oka
(mm)
o žice
(mm)
masa
(kg)
110 150 2,30 23
155 150 2,30 29
200 150 2,30 44